Legenda: zarezerwowane, sprzedane


Budynek Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Cena/m2
brutto
Cena łączna
brutto
Status Podglad
1C 1 0 48.52 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 2 0 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 3 0 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 4 1 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 5 1 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 6 1 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 7 1 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 8 1 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 9 2 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 10 2 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 11 2 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 12 2 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 13 2 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 14 3 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 15 3 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 16 3 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 17 3 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 18 3 46.28 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 19 4 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 20 4 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 21 4 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 22 4 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 23 4 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 24 5 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 25 5 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 26 5 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 27 5 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 28 5 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 29 6 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 30 6 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 31 6 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 32 6 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 33 6 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 34 7 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 35 7 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 36 7 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 37 7 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 38 7 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 39 8 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 40 8 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 41 8 29.11 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 42 8 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 43 8 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 44 9 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 45 9 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1C 46 9 29.11 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1C 47 9 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1C 48 9 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 1 0 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 2 0 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 3 0 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 4 0 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 5 1 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 6 1 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 7 1 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 8 1 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 9 1 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 10 2 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 11 2 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 12 2 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 13 2 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 14 2 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 15 3 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 16 3 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 17 3 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 18 3 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 19 3 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 20 4 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 21 4 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 22 4 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 23 4 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 24 4 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 25 5 39.06 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 26 5 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 27 5 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 28 5 50.31 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 29 5 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 30 6 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 31 6 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 32 6 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 33 6 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 34 6 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 35 7 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 36 7 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 37 7 29.86 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 38 7 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 39 7 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 40 8 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 41 8 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 42 8 29.11 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 43 8 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 44 8 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 45 9 46.14 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 46 9 39.81 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
1D 47 9 29.11 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
1D 48 9 57.81 m2 3 - zł - zł sprzedano podglad
1D 49 9 45.91 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 1 1 70.24 m2 4 - zł - zł sprzedano podglad
2 2 1 37.51 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 3 1 35.68 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 4 1 36.36 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 5 1 27.10 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 6 1 31.06 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 7 1 43.93 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 8 2 70.28 m2 4 - zł - zł sprzedano podglad
2 9 2 37.51 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 10 2 35.68 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 11 2 36.36 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 12 2 27.10 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 13 2 31.06 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 14 2 43.97 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 15 3 70.28 m2 4 - zł - zł sprzedano podglad
2 16 3 37.51 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 17 3 35.68 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 18 3 36.36 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 19 3 27.10 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 20 3 31.06 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 21 3 43.97 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 22 4 70.28 m2 4 - zł - zł sprzedano podglad
2 23 4 37.51 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 24 4 35.68 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 25 4 36.36 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 26 4 27.10 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 27 4 31.06 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 28 4 43.97 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 29 5 70.28 m2 4 - zł - zł sprzedano podglad
2 30 5 37.51 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 31 5 35.68 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad
2 32 5 36.36 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 33 5 27.10 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 34 5 31.06 m2 1 - zł - zł sprzedano podglad
2 35 5 43.97 m2 2 - zł - zł sprzedano podglad