Nasi Nauczyciele

Nasi Nauczyciele to odpowiednio wykształceni dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem i pasją do zawodu, dzięki ich kompetencjom Polonijna.pl gwarantuje naukę na najwyższym poziomie.

Jestem logopedą, pracuję jako terapeuta z dziećmi od ponad 17 lat. Jestem autorką serii ośmiu książek dla małych dzieci o przygodach Pumy PiMi, poświęconych nauce czytania według metody symultaniczno-sekwencyjnej.

 

Od 2012 roku pracuję jako logopeda dzieci dwujęzycznych oraz nauczyciel języka polskiego jako drugiego. Jestem terapeutą dzieci niemówiących, dzieci z każdym opóźnieniem w rozwoju mowy niezależnie od przyczyny tego opóźnienia, dzieci z wadami wymowy. Współpracuję z logopedami z całego świata po to, by jeszcze lepiej poznać drugi język dziecka. Pomagam dzieciakom myśleć i mówić po polsku. Współpracuję także z psychologami zajmującymi się rodzinami dwujęzycznymi, po to byśmy mogli pomóc całej rodzinie. 

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem, od ponad 20 lat zajmuję się planowaniem i organizowaniem procesu nauczania. 

Posiadam doświadczenie w edukacji dwujęzycznej, jako nauczyciel polonijny. Jestem dydaktykiem uczącym języka polskiego jako obcego dzieci z doświadczeniem migracji. Nauczałam w ukraińskiej szkole z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Posiadam doświadczenie w edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i potrafię skutecznie opracować adekwatny plan procesu nauczania, a pomysłowość, zaangażowanie i kreatywność to moje główne zalety.