Docieramy do Polaków na całym świecie

Uczymy języka polskiego polonijne dzieci z całego świata. Dzięki zajęciom prowadzonym w formule e-learningowej nauka ojczystego języka możliwa jest dosłownie z każdego zakątka świata. Plan zajęć dopasowany jest do różnorodnych stref czasowych na całym świecie, co umożliwia każdemu dziecku z Polonii, a także dwujęzycznym dzieciom z Polski swobodny udział w lekcjach bez jakichkolwiek barier. 

Nauczanie języka polskiego to nasza misja

Polonijna.pl jest przedsięwzięciem utworzonym głównie z myślą o nauce czytania i pisania dzieci polonijnych nieuczęszczających do polonijnych szkół. Nasza misja jednak jest znacznie szersza i obejmuje swym zasięgiem także aspekt budowania poczucia tożsamości narodowościowej dzieci polskiego pochodzenia mieszkających na całym świecie.

Wolne weekendy i elastyczny plan zajęć

Struktura organizacyjna Polonijna.pl opiera się na zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku. Kiedy odbywają się zajęcia? Wybierają Rodzice!

Mamy także możliwość odtwarzania zajęć, więc pilny wyjazd nie zmieni toku nauki.

Lekcje online bez ograniczeń

Polonijna.pl gwarantuje swobodny dostęp do lekcji i materiałów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach online, a jeśli są nieobecni mogą czerpać wiedzę ze specjalnie przygotowanych przez nauczycieli nagrań, które dostępne są bez jakichkolwiek ograniczeń. 

Indywidualny dobór sposobu kształcenia

Nauka w Polonijna.pl umożliwia dobór sposobu kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia i jego rodziców. W zależności od indywidualnych preferencji możliwy jest wybór pomiędzy różnorodnymi pakietami, obejmującymi zarówno rozszerzony, umiarkowany, jak i minimalny zakres kształcenia.